Minskar vår
påverkan hela vägen

Regular vs QLEANTAB

Från produktion till ditt hem

Vårt mål är att netto uppnå nollutsläpp i varje steg hela vägen. Från råvaruförsörjningen via våra tillverkningspartners till att våra produkter når ditt hem.

Tills vi uppnår detta kommer vi att fortsätta att klimatkompensera vår frakt genom våra logistikpartners, hela vägen till dig.

Lake_green_threes_1f5a35d015_min_f72ad8ee6d (1).webp__PID:a05e7e42-5927-4a12-927b-c6fc4b5e11e0

Vi arbetar med att minimera vår miljöpåverkan i allt vi gör och söker ständigt efter hållbaraste lösningarna.

Det är därför vi helst och när det är möjligt transporterar våra produkter på vägen och inte med flyg.

Därför väljer vi de lättaste materialen för alla våra produkter.

Därför håller vi våra förpackningar till absolut minimum, och bara arbetar bara med hållbara och återvinningsbara material.