Aluminium, En lösning för framtiden

Aluminium, En lösning för framtiden - QLEANTAB®

Aluminium, ett metallelement som är välkänt för sin lätthet och korrosionsbeständighet, har en central roll inom tillverkningsindustrin. Dess egenskaper gör det till ett idealiskt material för en mängd olika tillämpningar, från fordonsdelar till förpackningsmaterial. Men det är inte bara aluminiums mångsidighet som gör det tilltalande. Aluminium kan återvinnas utan att förlora sina ursprungliga egenskaper, vilket gör det till ett utmärkt val för de som vill bidra till en mer hållbar framtid. I Sverige är vi väldigt duktiga på att Panta burkar, och återvinna en stor del av våra aluminiumförpackningar. 

Aluminium och cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi handlar om att skapa en ekonomi där material och resurser återvänds och återanvänds istället för att kasseras. Aluminium har en central roll i denna process.

I dagsläget återvinns mer än hälften av allt aluminium som används i produktion. Men potentialen för att öka denna siffra är stor. Med rätt processer och tekniker kan aluminium smältas om och återanvändas på ett effektivt sätt, vilket minskar både avfallet och behovet av nya råmaterial.

Aluminium Stewardship Initiative

För att säkerställa att aluminiumproduktionen sker på ett hållbart sätt har Aluminium Stewardship Initiative (ASI) införts. ASI är en global, flerpartsinitiativ som syftar till att maximera aluminiumets bidrag till en hållbar värld.

ASI-certifiering innebär att en anläggning uppfyller en rad hållbarhetskriterier och att den arbetar för att ständigt förbättra sina metoder och processer.

Varför återvinna aluminium?

Aluminiumåtervinning har många fördelar. För det första minskar det behovet av bauxit, en råvara som används för att tillverka aluminium. För det andra minskar det koldioxidutsläppen. Genom att återvinna 1 ton aluminium kan man spara 6 ton bauxit och 9 ton koldioxidutsläpp. Globalt sett sparar aluminiumåtervinning mer än 100 miljoner ton koldioxid varje år.

Designa för återvinning

För att öka andelen återvunnet aluminium är det viktigt att designa produkter med återvinning i åtanke. Detta kan innebära att man väljer att använda aluminium istället för andra material, och att man designar produkter på ett sätt som gör dem lätta att återvinna.

QLEANTAB och aluminiumåtervinning

QLEANTAB  har valt att använda återvinningsbart aluminium i sina flaskor. De tillverkas i Europa och erbjuds med en 25-årig garanti. Detta är ett utmärkt exempel på hur företag kan bidra till en cirkulär ekonomi genom att välja att använda återvinningsbara material.

Aluminium jämfört med plast

Jämfört med plast har aluminium flera fördelar. För det första är det mer hållbart. Plast bryts ner mycket långsamt och kan skapa stora miljöproblem. Dessutom kan plast inte återvinnas på samma sätt som aluminium.

Sammanfattning

Aluminiumåtervinning är en kraftfull lösning för att skapa en mer hållbar framtid. Genom att välja att använda aluminium istället för andra material kan företag bidra till att minska avfallet och minska behovet av nya råmaterial. Med rätt design och produktionsprocesser kan aluminiumåtervinning bli ännu mer effektiv, vilket öppnar upp för ännu större miljövinster.

Ett citerat uttalande som framhäver betydelsen av aluminiumåtervinning:

"Tiderna förändras och hållbarhet blir det viktigaste beslutsunderlaget vid inköp. Idag är våra kunder mer bekymrade över miljöpåverkan av produktionen än de är över kostnaderna, vilket brukade vara fallet", säger Sacha Brandt.